מוזמנים לצפות על היחסים שלנו עם עצמנו ואיך הם משתקפים החוצה,
מה נותן אימון, דוגמאות וטיפים.